محاسبه حساسیت به انسولین

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه
محاسبه حساسیت به انسولین

حساسیت به انسولین به مقدار افت قند به دنبال مصرف 1 واحد انسولین اطلاق می­شود. بصورت پایه هر واحد انسولین را برای پوشش دادن 100 (mg/dl) قند اختصاص می­دهیم اما این مقدار در هر فرد و با افزایش سن در یک فرد متغییر است. برای محاسبه دقیق آن لازم است ابتدا قندهای بیماری را با تنظیم تجربی انسولین تنظیم کنیم و بعد از آن از فرمول زیر برای محاسبه حساسیت به انسولین استفاده کنیم.

حساسیت به انسولین = 1800 بخش بر مجموع کل انسولین کوتاه اثر و بلند اثر

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی
جمعه، 12 اسفند 1401


نسبت انسولین به کربوهیدرات

نسبت انسولین به کربوهیدرات

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

شمارش کربوهیدرات (قند)

شمارش کربوهیدرات (قند)

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

تغذیه در دیابت

تغذیه در دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

کتواسیدوز دیابتی و درمان

کتواسیدوز دیابتی و درمان

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

هیپوگلیسمی یا افت قند

هیپوگلیسمی یا افت قند

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

ورزش در دیابت

ورزش در دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

عوارض بیماری دیابت

عوارض بیماری دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

افزایش قند یا هیپرگلایسمی

افزایش قند یا هیپرگلایسمی

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

دیابت در بیماری

دیابت در بیماری

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 8 ماه پیش

دیابت نوع 1 و 2

دیابت نوع 1 و 2

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 9 ماه پیش

نظر شما

متن نظر