دیابت و روزه داری

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه
دیابت و روزه داری

در صورت تمایل به روزه گرفتن فرد مبتلا به دیابت باید ملاحظاتی را مد نظر قرار دهد. با مطالعه کتاب "راهنمای عملی دیابت در روزه داری" میتوانید با این ملاحظات اشنا شوید. کتاب مذکور را از لینک زیر دانلود بفرمایید.

https://emri.tums.ac.ir/UpFiles/Documents/ddba14f5-df1f-45d0-b4a3-aa5f87a0f24e.pdf

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی
سه شنبه، 22 اسفند 1402


دیابت و روزه داری

دیابت و روزه داری

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 ماه پیش

نسبت انسولین به کربوهیدرات

نسبت انسولین به کربوهیدرات

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

محاسبه حساسیت به انسولین

محاسبه حساسیت به انسولین

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

شمارش کربوهیدرات (قند)

شمارش کربوهیدرات (قند)

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

تغذیه در دیابت

تغذیه در دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

کتواسیدوز دیابتی و درمان

کتواسیدوز دیابتی و درمان

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

هیپوگلیسمی یا افت قند

هیپوگلیسمی یا افت قند

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

ورزش در دیابت

ورزش در دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

عوارض بیماری دیابت

عوارض بیماری دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

افزایش قند یا هیپرگلایسمی

افزایش قند یا هیپرگلایسمی

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

نظر شما

متن نظر