ورزش در دیابت

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه
ورزش در دیابت

قبل از ورزش، قندخون را چک کنید. اگر قند زیر 100 یا بالای 250 بود، باید ورزش را به تعویق بیاندازید.

1- قند زیر 100 خطر افت قند طی ورزش را به همراه دارد و باید با مصرف مواد دارای کربوهیدرات به بالای 100 برسد.

2- قند بالای 250 خطر کتواسیدوز را دارد و باید با مصرف مایعات (1-2 لیوان) به زیر 250 برسد.

3- اگر ورزش بیش از 30 دقیقه طول می­کشد، هر 30 دقیقه باید 1 لیوان آب و 1 واحد کربوهیدرات مصرف شود و هر 1 ساعت قندخون چک شود.

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی
جمعه، 12 اسفند 1401


دیابت و روزه داری

دیابت و روزه داری

ملاحظات دیابت در روزه داری

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 2 ماه پیش

دیابت و روزه داری

دیابت و روزه داری

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 2 ماه پیش

نسبت انسولین به کربوهیدرات

نسبت انسولین به کربوهیدرات

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

محاسبه حساسیت به انسولین

محاسبه حساسیت به انسولین

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

شمارش کربوهیدرات (قند)

شمارش کربوهیدرات (قند)

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

تغذیه در دیابت

تغذیه در دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

کتواسیدوز دیابتی و درمان

کتواسیدوز دیابتی و درمان

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

هیپوگلیسمی یا افت قند

هیپوگلیسمی یا افت قند

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

عوارض بیماری دیابت

عوارض بیماری دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

افزایش قند یا هیپرگلایسمی

افزایش قند یا هیپرگلایسمی

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

نظر شما

متن نظر