علایم بلوغ در دختران و پسران

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه
علایم بلوغ در دختران و پسران

وقتی فرزند ما روند بلوغ را آغاز میکند، در صورت نیاز به پایش این روند (بلوغ زودرس، بلوغ دیررس، نگرانی از کوتاهی قد نهایی) نیاز است که خانواده بتواند علایم شروع بلوغ را شناسایی کند و با تشخیص شروع بلوغ برای بررسی و در صورت لزوم اقدامات درمانی، مراجعه کند.

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی
پنج شنبه، 25 اسفند 1401


روند کلی بلوغ در دختران و پسران

روند کلی بلوغ در دختران و پسران

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

نظر شما

متن نظر