کم کاری تیروئید نوزادان و کودکان

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه
کم کاری تیروئید نوزادان و کودکان

بيماري كمكاري تيروييد نوزادان، وضعيتی از كمبود هورمون تيروييد قابل درمان است كه در صورت عدم تشخيص به هنگام و يا درمان نامناسب، میتواند موجب بروز عقب ماندگی شديد و اختلال در رشد كودک شود. عدم تشخيص و درمان مناسب و به هنگام بيماري در مبتلايان، بار بيماري سنگينی را بر خانواده و جامعه وارد میكند. در حالی  كه در صورت  تشخيص به هنگام، درمان ساده، آسان، ارزان و موثر است. با غربالگري نوزادان و شناسايی بيماران و درمان مناسب آنان، عوارض جددي بيماري اتفاق نيفتاده و با حفظ ضريب هوشی طبيعی در بيمار، فردي مولد و سالم به جامعه تحويل داده میشود.

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی
سه شنبه، 16 اسفند 1401


نظر شما

متن نظر