روند کلی بلوغ در دختران و پسران

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه

بلوغ به روند رشد جسمی کودکان برای تبدیل شدن به بالغ اطلاق میشود. روند بلوغ در دختران و پسران اغلب حدود دو تا دو و نیم سال طول میکشد و اما در دختران کمی زودتر از پسران شروع می گردد. رشد قد و وزن کودک ما قبل از بلوغ روند ثابتی دارد که با شروع بلوغ تسریع شده و با اتمام بلوغ متوقف میگردد. 

کودکانی که بلوغ انها زودتر از همسالانشان شروع شده است، معمولا رشد قدی انها زودتر از باقی همسالان متوقف میگردد. یکی از دغدغه های والدین همین توقف رشد فرزندشان می باشد. 

دختران به طور میانگین حدود سن نه و نیم سال و پسران حدود ۱۲ سال روند بلوغ را آغاز میکندد. ممکن است در ابتدا خانواده متوجه شروع بلوغ نشوند اما در صورت معاینه توسط پزشک فوق تخصص غدد کودکان این مرحله قابل شناسایی است. اغلب خانواده ها با طی حدود نیمی از روند بلوغ متوجه تغییرات در فرزندشان می شوند و بعضا نگرانی هایی بابت زمان اتمام بلوغ و رخداد قاعدگی در دختران و یا قد نهایی و توقف رشد فرزندشان پیدا میکنند.

سن طلایی برای بررسی و اقدامات درمانی در صورت لزوم، در نیمه اول روند بلوغ و قبل از گذر از سال اول بلوغ است. به همین منظور درصورتی که دغدغه روند بلوغ یا قد نهایی فرزندتان را دارید لطفا در دختران از حدود ۶ سالگی و در پسران از جدود ۹ سالگی بررسی های اولیه را انجام دهید و تحت نظر پزشک فوق تخصص غددد کودکان قرار گیرید.


خانم دکتر سیده صدیقه مدنی
پنج شنبه، 25 اسفند 1401


علایم بلوغ در دختران و پسران

علایم بلوغ در دختران و پسران

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

نظر شما

متن نظر