درباره ما

دکتر سیده صدیقه مدنی | پزشک فوق تخصص غدد و متابولیک کودکان | دکتر پژوهشی سلول درمانی دیابت

خدمات کلینیک:

 •  ارائه مشاوره، تشخیص، درمان و پیگیری در زمینه ی بیماریهای مرتبط با اختلالات غدد درون ریز کودکان
 •  ارائه غربالگری، تشخیص، درمان و پیگیری در زمینه ی بیماریهای مرتبط با اختلالات متابولیک مادرزادی
 • تشخیص و درمان اختلالات بلوغ زودرس و دیر رس
 • پیش بینی قدنهایی کودک شما
 • تشخیص و درمان اختلالات رشد (کوتاهی، وزن کم، چاقی)
 • تشخیص و درمان ابهام جنسی کودکان
 • تشخیص و درمان بیماری تیرویید کودکان
 • تشخیص و درمان دیابت کودکان
 • تشخیص و درمان اختلال قائدگی نوجوانان
 • تشخیص و درمان بیماریهای غده فوق کلیه
 • تشخیص و درمان بیماریهای غده هیپوفیز
 • تشخیص و درمان دیابت بی مزه
 • تشخیص و درمان بیماریهای مرتبط با افت قند