درمانهای نوین دیابت نوع ۱

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه
درمانهای نوین دیابت نوع ۱

درمان­های جایگزین و نوین

در حال حاضر تنها درمان دیابت نوع 1 استفاده از انسولین است که بصورت تزریقی موجود می­باشد. درمان­های نوین مانند سلول­های بنیادی، درمان­های Bio-artificial  سرکوبگر ایمنی، انسولین­های خوراکی، پانکراس مصنوعی زیستی در دست تحقیقات است اما هنوز به عنوان روش مطمئن برای کنترل دیابت نوع 1 وارد بازار و بالین نشده است.

استفاده از داروهای گیاهی در درمان دیابت نوع 1 جایگاهی ندارد هر چند این داروها چنانچه تحت نظر پزشک متخصص استفاده شوند، در درمان دیابت نوع 2 به عنوان درمان کمکی ممکن است مؤثر باشند اما به هیچ وجه در دیابت نوع 1 توصیه نمی­ شوند و عوارض تهدیدکننده حیات دارند.

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی
شنبه، 28 آبان 1401


دیابت و روزه داری

دیابت و روزه داری

ملاحظات دیابت در روزه داری

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 2 ماه پیش

دیابت و روزه داری

دیابت و روزه داری

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 2 ماه پیش

نسبت انسولین به کربوهیدرات

نسبت انسولین به کربوهیدرات

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

محاسبه حساسیت به انسولین

محاسبه حساسیت به انسولین

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

شمارش کربوهیدرات (قند)

شمارش کربوهیدرات (قند)

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

تغذیه در دیابت

تغذیه در دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

کتواسیدوز دیابتی و درمان

کتواسیدوز دیابتی و درمان

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

هیپوگلیسمی یا افت قند

هیپوگلیسمی یا افت قند

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

ورزش در دیابت

ورزش در دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

عوارض بیماری دیابت

عوارض بیماری دیابت

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی 1 سال پیش

نظر شما

متن نظر