ویدئو های دکتر سیده صدیقه مدنی

دکتر سیده صدیقه مدنی-دیدار نخبگان با رهبری- ۱۳۹۸

https://www.aparat.com/v/i5Gby

رشد کودک- قسمت ۱- دکتر سیده صدیقه مدنی- شبکه سلامت- مادر کودک

https://www.aparat.com/v/DxjJb

 

رشد کودک- قسمت ۲- دکتر سیده صدیقه مدنی- شبکه سلامت- مادر کودک

https://www.aparat.com/v/WO6aj

 

رشد کودک- قسمت ۳- دکتر سیده صدیقه مدنی- شبکه سلامت- مادر کودک

https://aparat.com/v/xUVu3

 

اختلالات قاعدگی- سندروم pco- دکتر سیده صدیقه مدنی- شبکه سلامت- مادر کودک

 

https://aparat.com/v/uZbUx