روش صحیح اندازه گیری قد و وزن

زمان تقریبی مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روش صحیح اندازه گیری قد و وزن

برای پایش رشد نیازمند ثبت دقیق مقادیر قد و وزن هستیم. درصورتی که به روش آنلاین ویزیت می شوید لطفا با توجه به توضیحات زیر اندازه گیری صحیح را انجام دهید.


اندازه گیری وزن:

1. هنگام توزین کودک یک لایه لباس نازک داشته باشد و کفش نداشته باشد.

2. در صورتی که کودک شما زیر 2 سال است، بهتر است در خانه بهداشت و با ترازوی مخصوص شیرخواران توزین شود.

3. در صورتی که کودک بالای 2 سال است ، با یک ترازوی ثابت و دقیق هر بار توزین شود.


اندازه گیری قد:

1. هنگام گرفتن قد، کودک کفش نداشته باشد.

2. در صورتی که کودک شما زیر 2 سال است، بهتر است در خانه بهداشت و با خط کش مخصوص شیرخواران قد وی اندازه گیری شود.

3. در صورتی که کودک بالای 2 سال است ، میتوانید هر بار در منزل قد وی را با یک متر پارچه ای ثبت نمایید.

 4. متر پارچه ای را در وضعیت کاملا عمود بر کف، به دیوار بچسبانید طوری که خط 0 کاملا منطبق با زمین باشد و خط 150 سانتی متر در بالا قرار گیرد.

5. مطابق با شکل کودک در حالی که هر دو پاشنه را به دیوار چسبانده و پاهایش جفت است، کاملا چسبیده به دیوار بایستد و روبرو را نگاه کند.

6. یک کتاب روی سر کودک و عمود بر متر بگذارید و عدد دقیق روی متر را ه سانتی متر و میلی متر ثبت نمایید.

خانم دکتر سیده صدیقه مدنی
سه شنبه، 09 اسفند 1401


نظر شما

متن نظر